Street Vendors in Kabul

Jan 15, 2016

Links:

 

Copied from the news page:

آیا ایجاد اتحادیهء دستفروشان مشکلات آنها را حل خواهد ساخت؟

 

در کابل روزانه هفت صد هزار تن در جاده ها و کوچه ها مشغول دستفروشی اند.

UNDP یعنی ادارهء انکشاف بین المللی سازمان ملل متحد، حکومت افغانستان، پولیس و شاروالی می خواهند تا این دستفروشان را منظم سازند.

برای انجام این کار، تا حالا حدود پنجصد هزار دستفرش ثبت شده است که با کار در جاده ها و کوچه ها، برای حکومت هم مالیه می دهند.

محمد زبیر قانع متخصص حقوقی و بشری سازمان ملل متحد به رادیو آزادی گفت:

"در بعضی موارد دستفروشان شکایت می کنند که پولیس از آن ها پول می گیرد و یا آنها را لت و کوب می کند."

انتظار می رود با ثبت شدن این افراد در اتحادیهء دستفروشان، از مشکلات آنها کاسته شود.

جاوید نعیمی در همین مورد با آقای قانع صحبت کرده، نخست از وی در مورد این پروژه معلومات خواسته است.

 

 

 

UNDP Around the world

You are at UNDP Afghanistan 
Go to UNDP Global